top of page

Medicinska krav

Innan du påbörjar din utbildning för att erhålla ett ultralätt flygcertifikat i Sverige, är det viktigt att vara medveten om och uppfylla de medicinska kraven som ställs av Transportstyrelsen. Se alltid Transportstyrelsens hemsida för de aktuella kraven eftersom dessa kan ändras utan att vi hinner uppdatera denna hemsida.

101.jpg

Vi vill alltid säkerställa att alla våra elever är väl förberedda och informerade om medicinska kraven som gäller för piloter. 

Innan du påbörjar den praktiska flygningen i utbildningen behöver du således ha fått ditt medicinska certifikat. Vi rekommenderar alla elever att man passerar flygläkaren innan man påbörjar sin utbildning. 

Sök flygläkare här

För att erhålla ett ultralätt flygcertifikat i Sverige måste du uppfylla följande medicinska krav:

 1. Medical License: Du måste ha ett giltigt medicinskt certifikat utfärdat av en godkänd läkare som är auktoriserad av Transportstyrelsen att genomföra flygmedicinska undersökningar (flygläkare). Denna undersökning omfattar bland annat bedömning av syn, hörsel, hjärt- och kärlsystem, rörelseorgan och nervsystem. Det är viktigt att notera att om du har några medicinska tillstånd eller tar några mediciner som kan påverka din förmåga att flyga säkert, bör du diskutera detta med den flygmedicinska läkaren under din undersökning. I vissa fall kan undantag eller begränsningar tillämpas på ditt flygcertifikat, beroende på läkarens bedömning och Transportstyrelsens rekommendationer.
   

 2. Synkrav: För att erhålla ett ultralätt flygcertifikat krävs det att du har en godkänd synskärpa för den medicinska behörighet du sökt. Det finns även krav på fungerande färgseende. Korrektion får användas.
   

 3. Hörselkrav: Du måste ha tillräcklig hörsel för att klara av att kommunicera via radio och höra viktiga ljud och signaler under flygning. Ett hörseltest kommer att utföras under den medicinska undersökningen.
   

 4. Allmän hälsa: Du måste vara fri från medicinska tillstånd och sjukdomar som kan påverka din förmåga att flyga säkert. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, hjärt-kärlsjukdomar, epilepsi, psykiska sjukdomar och missbruksproblematik. Läkaren kommer att bedöma din allmänna hälsa utifrån din medicinska historik och en fysisk undersökning.
   

 5. Åldersgräns: För att erhålla ett ultralätt flygcertifikat måste du vara minst 17 år gammal.
   

 6. Giltighetstid: Läkarintyget för ultralätt flygcertifikat är giltigt i 60 månader för personer under 40 år och i 24 månader för personer över 40 år. Efter det måste du genomgå en ny medicinsk undersökning för att förnya ditt läkarintyg.
   

Om du har några frågor eller funderingar kring de medicinska kraven för att ta ett ultralätt flygcertifikat i Sverige, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa och vägleda dig genom hela processen, så att du kan fokusera på att uppnå dina mål.

Kontakta oss idag för att påbörja din flygutbildning eller om du har några frågor om de medicinska kraven för ultralätt flygcertifikat. Vi ser fram emot att hjälpa dig att uppnå dina drömmar om att bli pilot!

bottom of page