top of page

Köpevillkor för provlektion

 1. Inledning
  Dessa köpevillkor reglerar villkoren för provlektioner med flyglärare hos Swedish Ultraflyers. Genom att boka och betala för en provlektion med flyglärare hos oss godkänner du dessa villkor.
   

 2. Bokning och betalning
  Bokning av en provlektion med flyglärare kan göras via vår hemsida eller genom att kontakta oss via telefon eller e-post. Betalning sker på förhand.
   

 3. Återbetalning
  Om du avbokar din provlektion med flyglärare senast 24 timmar innan bokad tid så återbetalas hela beloppet. Om du avbokar mindre än 24 timmar innan bokad tid så återbetalas inte beloppet.

Om provlektionen måste ställas in eller avbrytas på grund av tekniska problem eller ogynnsamma väderförhållanden så erbjuder vi en ny provlektion utan extra kostnad eller återbetalar hela beloppet om en ny provlektion inte kan bokas in.

 1. Hälsotillstånd, ålder och vikt
  Du som är under 18 behöver ha målsmans skriftliga godkännande att ta provlektion. Om du har några hälsoproblem eller sjukdomar som kan påverka din förmåga att flyga så måste du informera oss om detta innan bokning. Våra flygplan har en max gräns för elevens, lärarens och bränslets sammanlagda vikt att ta hänsyn till. Vi förbehåller oss rätten att ställa in flygningen om godkända vikt- och balansförhållanden ej går att uppnå för den aktuella flygningen. 
   

 2. Ansvarsfriskrivning
  Du är medveten om att flygning medför risker och att det är ditt eget ansvar att bedöma om du är lämplig att delta i en provlektion med flyglärare. Vi friskriver oss från allt ansvar för personskador, egendomsskador eller förlust av egendom som kan uppstå under provlektionen. 
   

 3. Försäkring
  Vi har en ansvarsförsäkring som täcker skador på tredje part under provlektionen. Du ansvarar själv för att ha en egen försäkring som täcker personskador och skador på egen egendom under provlektionen.
   

 4. Tillämplig lag och tvistelösning
  Dessa köpvillkor regleras av svensk lag och tvister som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna ska avgöras av svensk domstol.
   

 5. Kontakt
  Om du har några frågor eller kommentarer om våra köpvillkor för provlektioner med flyglärare så är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
   

 6. Närmast anhöriga
  Du är skyldig att ge oss lämna namn och kontaktuppgifter till närmast anhörig inför flygningen. 
   

 7. Lärarens rätt att avbryta
  Flygläraren är befälhavare ombord på flygplanet. Befälhavaren har när som helst, och utan förbehåll, rätt att ställa in flygningen eller avbryta påbörjad provlektion. Anledningarna kan vara, men är ej begränsade till, tekniska fel, dåliga väderförhållanden, landningsbanan ej lämplig att använda (lerig, hal, snötäckt…), sjukdom, överskridning av max vikt, eller andra aspekter som gör att flygningen bedöms som olämplig.

bottom of page