top of page

Flygfältet

Frölunda Flygfält - 5927 N, 01742 E

PPR +46 581 749 22 

Klubbstugan telefon: +46 8 511 657 10

Bullerkänsliga områden

I den omedelbara närheten av fältet finns två bullerkänsliga områden och tidvis är belastningen hög med många flygplan i rörelse och skolverksamhet. Vi är därför måna om att all aktivitet kring vårt flygfält genomförs ansvarsfullt med så liten inverkan på omgivningen som möjligt.


Målsättningen är att med här fastställda rutiner göra detta tydligt och därigenom öka flygsäkerheten och minska intrången i de bullerkänsliga områdena kring fältet.

Anflygningspunkter

Skoggarn

Benämning "Skoggarn". Den största av den serie öar som ligger rakt väster om fältet. Kurs 90 grader korsar fältet i höjd med bankorset.

Skoggarn:         59.27.24 N 17.39.00 E

 

Bryggan
Kungsängens brygga. Benämning "Bryggan". Navigeringspunkten säkerställer att an- och utflygning sker i korridoren mellan de bullerkänsliga områdena.

Bryggan:          59.28. 32 N 17.45.33 E

Höjdseparation

An- och utflygning separeras i höjd. Anflygning från navigeringspunkterna görs på 1000 fot MSL och utflygning görs på trafikvarvshöjden 700 fot MSL.

Trafikvarv
Trafikvarvet kring fältet är 700 fot MSL. Trafikvarvet för sjöflyg görs på 500 fot MSL.
För stråk 16 gäller högervarv.

Svenska flygfält landningskort

Skoggarn
Bryggan
Vy över fältet
067_edited.jpg
bottom of page